Siv är på Agaton och håller öppet.

Här visas en cape som är stickad av Siv.

 2007-08-07-14-00-50.