Välkommen till Agaton lördagen den 12 september mellan kl. 11-16. Då får du se och möta våra konsthantverkare i arbete.